What is in, What is out?!

Trends in fashion, society and media

Scenario: Hoe de derde wereldoorlog ontstaat

Zeven stappen hoe er een oorlog ontstaat tussen moslims en inwoners van Europa.
 1. Aanslagen
  Wederom aanslagen in Frankrijk. De mensen zijn moedeloos, de politiek geeft geen goed antwoord op de machteloosheid tegen het zinloze geweld. Men wil niet meer horen dat IS niks met de Islam te maken heeft en wil weten waarom de moslims zich niet uitspreken tegen geweld. In Brussel vergaderen de Europarlementariërs door, maar geven geen concrete maatregelen of oplossingen tegen het geweld. Links geeft de schuld aan de eigen maatschappij en armoede onder moslims, rechts geeft de schuld aan uitsluitend de Islam.
 2. Protest
  Boze burgers gaan de straat op in Parijs. Ze protesteren tegen de Islam. Tegen de verwachting van politici in, sluiten enorm veel mensen en groeperingen zich aan. De geweldloze protesten verspreiden zich als een olievlek en worden nu in iedere stad georganiseerd. Ook in andere Europese grote steden gaan de mensen de straat op.
 3. Vernielingen
  De demonstraties beginnen steeds grimmiger te worden. Nadat de grote groep vreedzame mensen naar huis zijn, gaat het protest ’s nachts verder. Moskeeën worden in brand gestoken, ruiten van Islamitische bedrijven sneuvelen en auto’s worden vernield. Direct geweld tegen moslims is er niet, maar hun eigendommen lopen wel gevaar. Veel moslims besluiten een vakantie op te nemen en naar land van herkomst te gaan. Vaak met net wat meer bagage dan voor een normale vakantie.
 4. Discussie en vluchtende mensen
  De protesten en geweldsincidenten zijn nu in heel Europa. Uit Hongarije en Oostenrijk komen berichten dat mensen in elkaar zijn geslagen. Politici keuren het geweld af. In de media wordt de discussie gevoerd of moslims dit geweld op zich afgeroepen hebben. De intellectuele moslims komen op tv en voeren debatten met elkaar. Sommigen denken dat men moet vluchten, anderen denken dat de rust snel terugkeert. Rechtse politieke partijen roepen dat de moslims dit geweld op zichzelf hebben afgeroepen. Brussel is stil.
 5. Oproep tot geweld
  Het geweld is nu dagelijks. Iedereen weet ervan af. De grootste groep mensen houdt zich stil. Ze keuren het geweld af, maar voelen zich niet geroepen om moslims te beschermen. Grote groepen moslims verlaten Europa. Niet alleen naar hun land van herkomst, maar ook naar Engeland en Amerika. Turkije roept Turken op om terug te vechten. Marokko voert diplomatiek overleg met Frankrijk en koningshuizen in Europa. Algerije roept onderdanen op te vechten tegen de Fransen.
 6. Alliantie tegen Europa – Inzet van leger
  Grote groepen moslims zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst en roepen op tot wraak voor het geweld dat hen is aangedaan. Ook willen ze dat onderdanen die nog in Europa wonen beschermd worden. Turkije vormt een alliantie met de Arabische landen aan de Middellandse zee. Ook Palestina mag zich aansluiten. Egypte wil in eerste instantie niets te maken hebben met deze grootmacht, maar Turkije dreigt het Suezkanaal te blokkeren als ze niet meewerken. De alliantie verklaart de oorlog aan Europa. Legers worden ingezet.
 7. Europa krijgt geen steun
  Europa vraagt steun aan Rusland. Maar Rusland wil, ondanks dat het een hekel heeft aan Turkije en de Arabische landen, niet helpen. De afgelopen jaren is de band tussen de EU en Rusland zodanig verslechterd dat de Russen vinden dat de Europeanen het zelf maar moeten uitzoeken. Ondertussen bezetten ze wel een groot aantal Oost-Europese landen om hen ‘te beschermen’.
  Engeland voelt zich niet geroepen omdat het volk heeft gestemd voor een Brexit. Ze proberen in alle macht de vrede in eigen land te bewaren en willen niet ook de oorlog verklaard krijgen. Ze laten Europa stikken.
  Amerika heeft geen tijd, want is druk bezig met interne rassenkwesties en haat tussen Democraten en Republikeinen. Ze willen Europa wel helpen, maar nu komt even niet uit. Turkije neemt Europa samen met de Arabische landen grotendeels over. De landen worden leeggeplunderd. Er heerst angst, hongersnood en mensen moeten zich verplicht bekeren tot de Islam.

Vrede

Pas na vijf à zeven jaar komen Amerika, Engeland, China en Rusland in een crisis, omdat Europa niks meer produceert of koopt. Ook het tekort aan kennis begint op te vallen. Er moet iets gebeuren, wil het kapitalisme weer kunnen draaien. China en Amerika vormen een alliantie en besluiten vanuit Engeland dan eindelijk Europa te gaan bevrijden. Rusland helpt vanuit het Oosten. Turkije trekt zich tandenknarsend terug, de Arabische trekken ook al snel hun conclusies. De vrede is terug.

Dit is slechts een scenario van wat er zou kunnen gebeuren. Maar hopelijk komt het niet zo ver. Hopelijk kan men de vrede bewaren en als normale burgers met elkaar samenleven. Uiteindelijk brengt vrede altijd meer dan oorlog.

Info & Utils

Published in maandag, juli 18th, 2016, at 21:39, and filed under Media.

Tags: , , , ,

Do it youself: Digg it!Save on del.icio.usMake a trackback.

Previous text: .

Next text: .

One Response

 1. Snoes Says:

  Goeie visie! En dat gebaseerd op de huidige ontwikkelingen? Wat is volgens jou dé manier om dit scenario te voorkomen? En kun je het nog voorkomen?

What is in, What is out?! © 2016. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.